Branża finansowa

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy z firmami windykacyjnymi, w tym spółką akcyjną notowaną na giełdzie papierów wartościowych, posiadam umiejętności i wiedzę w zakresie sporządzania porozumień rozliczeniowych, porozumień, których przedmiotem są wielostronne kompensaty, dokonywania badań due diligence portfeli wierzytelności bankowych, wspomagania procesu emisji obligacji, sporządzania umów, których przedmiotem jest finansowanie przedsięwzięć gospodarczych (w różnych formach), dokonywania due diligence przedsiębiorstw na potrzeby finansowania, restrukturyzacji lub przejęcia, a także zabezpieczania transakcji finansowych.