Negocjowanie umów

Negocjowanie umów jest usługą dodatkową, która może uzupełniać sporządzanie umów lub opiniowanie umów. Nie jest to usługa samoistna. Negocjowanie umowy może zostać zlecone jednocześnie z powyższymi usługami lub w późniejszym terminie i jest uzasadnione między innymi w przypadkach, gdy:

  • kontrahent klienta proponuje zmiany lub wnosi uwagi do przygotowanego przeze mnie projektu umowy, jednak klient nie jest skłonny zaakceptować tych zmian ani przychylić się do tych uwag;
  • kontrahent klienta nie jest skłonny zaakceptować zmian lub uwag zaproponowanych lub wniesionych przeze mnie lub klienta do jego projektu umowy.

Zakres usługi

Negocjowanie umów może odbywać się zarówno drogą elektroniczną z użyciem narzędzi polegających na śledzeniu zmian i umieszczaniu komentarzy w tekście umowy, jak również telefonicznie bądź osobiście (na spotkaniach w mojej siedzibie lub siedzibie klienta albo jego kontrahenta).

Wynagrodzenie za każdy kolejny etap negocjowania umowy ustalane jest jako określony procent od wartości wynagrodzenia za przygotowanie lub zaopiniowanie umowy.

Forma współpracy

Negocjowanie umów może odbywać się zarówno drogą elektroniczną z użyciem narzędzi polegających na śledzeniu zmian i umieszczaniu komentarzy w tekście umowy, jak również telefonicznie bądź osobiście (na spotkaniach w mojej siedzibie lub siedzibie klienta albo jego kontrahenta).

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za każdy kolejny etap negocjowania umowy ustalane jest jako określony procent od wartości wynagrodzenia za przygotowanie lub zaopiniowanie umowy.