Dla kogo?

Świadczę usługi na rzecz przedsiębiorców. Oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przedsięwzięciami technicznymi: budownictwem, projektowaniem, instalatorstwem, produkcją przemysłową, programowaniem. Współpracuję lub współpracowałem między innymi z przedsiębiorcami z takich branż jak:

Branża budowlana

Branża budowlana

budownictwo ogólne, drogowe, kanalizacyjne, sporządzanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, wyburzenia, prace elektryczne, renowacja kanalizacji, działalność deweloperska

Branża produkcyjna

Branża produkcyjna

produkcja sprzętu elektronicznego, dekoracji świetlnych, wyrobów budowlanych, chemikaliów, półproduktów spożywczych

Branża programistyczna

Branża
programistyczna

gry komputerowe, zarządzanie produkcją, zarządzanie obiegiem informacji, automatyzacja procesów i przetwarzania danych

Branża automatyki przemysłowej

Branża
automatyki przemysłowej

programowanie i optymalizowanie pracy stacji roboczych

Branża finansowa

Branża
finansowa

windykacja wierzytelności, obrót wierzytelnościami, finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, restrukturyzacja i oddłużanie przedsiębiorstw, obrót przedsiębiorstwami