Branża automatyki przemysłowej

W branży automatyki przemysłowej zawieranie kontraktów w formie pisemnej nie jest stosunkowo popularne. Specyfika branży sprawia, że przedmiot współpracy często nie bywa przez strony ściśle sprecyzowany, bowiem oczekiwania zamawiającego mogą zmieniać się w trakcie realizacji umowy.

Rodzi to problemy związane przykładowo z rozliczeniem projektu (zmieszczeniem się w ustalonym budżecie), brakiem możliwości wykonania zadania w pierwotnie planowany sposób lub pierwotnie zakładanym terminie.

W branży automatyki przemysłowej większość sporów udaje się rozwiązać w drodze negocjacji. Wymaga to jednak umiejętnego ich prowadzenia.

Znajomość branży

Prawnik, który zna nie tylko swój fach, ale także potrafi zrozumieć zagadnienia techniczne, jest w stanie trafnie dobierać argumenty i wnieść istotny wkład w rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym.

Dzięki zdobytym doświadczeniom są mi znane sformułowania takie jak czas cyklu czy opisy do programów. Pozwala mi to przykładowo na wytłumaczenie przeciwnikowi swojego klienta, że stacja robocza, którą klient miał uruchomić, nie osiąga zakładanej wydajności, ponieważ roboty, które klient zakupił, nie mają zasięgu pozwalającego na jej osiągnięcie (problem jest po stronie sprzętu, a nie niewłaściwego zaprogramowania).