Branża produkcyjna

Doświadczenia zdobycie w wyniku świadczenia usług na rzecz podmiotów z branży produkcyjnej zaowocowały moim dobrym zorientowaniem w specyfice tej branży.

Znam problematykę łączącą się z prawno-organizacyjnymi aspektami tworzenia sieci dystrybucyjnej, przyznawaniem dystrybutorom wyłączności, ustalania warunków jej utrzymania, ustalania jej zakresu terytorialnego czy ograniczania jej wyłącznie do określonych kanałów dystrybucji. Miałem do czynienia z sytuacjami naruszania tych ustaleń przez kontrahentów i wypracowywałem środki reagowania.

Dla klientów z branży produkcyjnej przygotowywałem liczne umowy dystrybucyjne, w tym obejmujące wyłączność terytorialną lub wyłączność na dystrybucję określonych grup produktów. Ponadto obsługiwałem transakcje zamawiania maszyn wytwarzanych na podstawie specyfikacji sformułowanej przez klientów, transakcje zakupu używanych linii technologicznych, ich transport i przerobienie lub zaadaptowanie. Przygotowywałem lojalnościowe umowy zakupu podzespołów produkcyjnych na znaczną skalę, umowy „leasingu” siły roboczej, a także umowy dotyczące podzlecenia produkcji wraz z uregulowaniem ochrony know-how.

Te doświadczenia sprawiają, że jestem w stanie sprostać potrzebom przedsiębiorców z branży produkcyjnej.

Dotychczasowe doświadczenie

Moje doświadczenie we współpracy z branżą produkcyjną obejmuje między innymi sporządzanie, opiniowanie lub negocjowanie umów, przykładowo takich jak:

  1. umowy dystrybucyjne krajowe oraz anglojęzyczne umowy obejmujące dystrybucję polskich produktów przez zagranicznych przedsiębiorców na terenie: Australii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburga, Mołdawii, RPA, Rosji, Rumunii i Słowacji, w tym przewidujące wyłączność terytorialną,
  2. umowa dostawy półproduktów wytworzonych według technologii zamawiającego z producentem z Chin o wartości zamówienia minimum 800 000 $ rocznie,
  3. umowy o wykonywanie produkcji określonych towarów na podstawie powierzonej technologii wraz z umowami know-how,
  4. umowy dystrybucyjne zawężone wyłącznie do jednego, określonego kanału dystrybucji.