Michał Juśko Radca Prawny

Nazywam się Michał Juśko. Jestem doktorem nauk prawnych, wykonuję zawód radcy prawnego, świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Prowadzona przeze mnie kancelaria prawa gospodarczego nastawiona jest w szczególności na prawo budowlane. Zapraszam do zapoznania się z moją witryną internetową.

W zakładce „O mnie” mogą Państwo zapoznać się z moim profilem zawodowym. Zakładka „Usługi” zawiera informacje o rodzaju świadczonych przeze mnie usług oraz sposobie ich świadczenia. Dzięki zakładce „Dla kogo?” dowiedzą się Państwo o profilach klientów, dla których dedykowane są moje usługi. W kolejnych zakładkach – o udzielonych mi referencjach, zrealizowanych projektach oraz danych kontaktowych i organizacyjnych.

Świadczę usługi zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście, czyli na spotkaniach w swoim biurze bądź na spotkaniach wyjazdowych. Ponadto usługi mogą polegać na reprezentowaniu klientów podczas rozpraw lub innych posiedzeń sądowych. Spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu. Z tytułu dojazdów pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie. Nie udzielam porad prawnych telefonicznie.

Po zainicjowaniu przez klienta kontaktu i zgłoszeniu przez niego problemu, zadaję mu pytania oraz proszę o dostarczenie informacji i dokumentów związanych ze sprawą. Następnie analizuję zebrany materiał, a także przepisy regulujące sprawę i na tej podstawie ustalam możliwe działania zmierzające do rozwiązania problemu. Na tym etapie klient otrzymuje ode mnie również ofertę cenową.

Dalsze czynności podejmowane są po akceptacji warunków współpracy, podpisaniu umowy i zapłacie przez klienta wynagrodzenia (lub jego pierwszej części). Umowa reguluje między innymi zakres prac i termin ich wykonania. Rozliczenia oparte wyłącznie o zasadę odroczonego terminu płatności nie są praktykowane. Zapewniam możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności. Suma ubezpieczenia przewyższa 3.000.000 zł.

Poznaj moje usługi

Działam w branżach

Radca prawny prawo budowlane

Branża
budowlana

budownictwo ogólne, drogowe, kanalizacyjne, sporządzanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, wyburzenia, prace elektryczne, renowacja kanalizacji, działalność deweloperska

Branża produkcyjna

Branża
produkcyjna

produkcja sprzętu elektronicznego, dekoracji świetlnych, wyrobów budowlanych, chemikaliów, półproduktów spożywczych

Branża programistyczna

Branża
programistyczna

gry komputerowe, zarządzanie produkcją, zarządzanie obiegiem informacji, automatyzacja procesów i przetwarzania danych

Branża automatyki przemysłowej

Branża
automatyki przemysłowej

programowanie i optymalizowanie pracy stacji roboczych

Branża finansowa

Branża
finansowa

windykacja wierzytelności, obrót wierzytelnościami, finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, restrukturyzacja i oddłużanie przedsiębiorstw, obrót przedsiębiorstwami

Referencje

 • Mecenas Juśko opiniuje dla mnie umowy, prowadzi korespondencję prawną z moimi kontrahentami, reprezentuje mnie w sporach sądowych, a także udziela mi i moim pracownikom bieżącego doradztwa prawnego. Jak dotąd usługi były zawsze wykonane na czas, a ich poziom nie budził żadnych zastrzeżeń. Doceniam również komunikację z Panem mecenasem, ponieważ jest ona precyzyjna i w pełni zrozumiała.BUDOMAT Mariusz Szyszka
 • Zajmuję się projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz przemysłowych. Uważam, że utrzymanie się na rynku wymaga nie tylko utrzymywania wysokiego poziomu własnych usług, ale także właściwego reagowania na problemy. W tym ostatnim obszarze korzystam z powodzeniem z usług Michała Juśko – radcy prawnego.IT-Site Krzysztof Adamus
 • Nasza spółka realizuje przedsięwzięcie deweloperskie. Od początku jej działalności, wszystkie kwestie prawne oraz liczne kwestie formalno-organizacyjne konsultowane są z radcą prawnym dr. Michałem Juśko. W przypadku naszego profilu działalności profesjonalne doradztwo prawne jest szczególnie istotne ze względu na rygorystyczną ustawę deweloperską. Ustawa ta dostarcza wielu dylematów, z którymi deweloper musi sobie radzić. Wspomaga nas w tym mecenas Juśko.OPI Invest Villa Zielona
 • Nasza spółka zajmuje się produkcją chemikaliów i dystrybucją maszyn. Problemy prawne pojawiające się w toku naszej działalności staramy się rozwiązywać przy pomocy mecenasa doktora Michała Juśko, któremu zleciliśmy stałą obsługę prawną. Korzystamy z jego usług przy negocjowaniu umów, a także ich przygotowywaniu (w tym w języku angielskim), redagowaniu ważnych pism do naszych głównych partnerów i kontrahentów. Reaflot
 • Spółka Simtech, która prowadzi działalność w branży automatyki przemysłowej, korzysta z usług mecenasa Michała Juśko, gdy potrzebuje przygotowania umowy lub opinii, czy umowa zaproponowana Spółce jest bezpieczna, a także w razie ewentualnych sytuacji problemowych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) pojawiających się w związku z prowadzoną działalnością.Simtech Automatyka Przemysłowa
 • Jesteśmy pod wrażeniem biznesowego i praktycznego podejścia mecenasa Juśko do powierzanych mu spraw, jego umiejętności szerokiego uwzględnienia sytuacji i interesu firmy, a także jego wiedzy i zainteresowanie w przedmiocie budownictwa, w tym w zakresie technologii wykonywania robót, organizacji budowy, a także ogólnej znajomości specyfiki branży budowlanej.AQUAREN Marek Pilarek
 • Spółka Nano Vo sp. z o.o. produkuje obudowy metalowe. Pan Juśko przyczynił się zarówno do rozwiązania dotychczasowych sytuacjach konfliktowych (w tym z korporacją o zasięgu globalnym), jak i doradzał podczas przygotowań do transakcji, dążąc do uniknięcia konfliktów lub problemów w przyszłości. W razie nagłej potrzeby mogłem liczyć na jego szybką obecność i wsparcie.NANO VO Oleksandr Volkhov
 • Pan Michał nie jest prawnikiem, który ocenia rzeczywistość wyłącznie zza biurka i z perspektywy wiedzy książkowej. (…) Uważam, że jak na prawnika, zna się na budownictwie, w tym na zagadnieniach projektowych, dzięki czemu jest to właściwy radca prawny od prawa budowlanego i umów budowlanych.
  STUDIO ARCHITEKTONICZNE ABGARO Krzysztof Zachariasiewicz
 • W branży budowlanej zdarzają się sytuacje, w których trudno się odnaleźć bez wsparcia prawnika, szczególnie takiego, który zna prawo budowlane oraz specyficzne warunki panujące w branży budowlanej. Z tego powodu nawiązałem współpracę z panem mecenasem Michałem Juśko (…) doskonale orientuje się w branży budowlanej i umowach budowlanych.
  TBA Tomasz Bednarek
 • Teoretyczna wiedza mecenasa Juśko na temat budownictwa i projektowania pozwala mu z powodzeniem i swobodą na prowadzenie dialogu z inżynierami budownictwa, efektywnego i zrozumiałego dla obu stron.
  B-PROJECT Bartosz Ruszel
 • Mecenas Juśko pomaga nam również w sprawach korporacyjnych. Przykładowo współpracuje z Radą Nadzorczą, dla której przygotowuje uchwały i ekspertyzy, a także zajmuje się obsługą emisji nowych udziałów i zmianami umowy spółki.
  PPW Mirosław Furyk
 • Parafia Katedralna posiada zatem zapotrzebowanie na konsultacje z zakresu takich dziedzin jak umowy budowlany oraz prawo budowlane. Radca prawny dr Michał Juśko jest osobą, która wspiera nas w tychże dziedzinach i zapewnia nam bezpieczeństwo prawne. Opiniuje i tworzy dla nas umowy, a także wspiera nas w negocjacjach.
  PARAFIA KATEDRALNA CHRYSTUSA KRÓLA ks. Łukasz Gaweł
Zobacz wszystkie

O mnie

Michał Juśko radca prawny prawo budowlane

Urodziłem się w Katowicach w 1986 r. W latach 2005-2010 odbyłem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednocześnie ze studiami – od XII 2006 r. do XII 2007 r. – odbywałem praktyki w kancelarii radców prawnych w Gliwicach. Od I 2008 r. do IV 2011 r. pracowałem w tejże kancelarii na stanowisku asystenta prawnego.

Od V 2011 r., w różnych formach prawnych, współpracowałem – bezpośrednio lub w ramach kancelarii radców prawnych – z przedsiębiorcami z branży finansowej (w tym między innymi ze spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), budowlanej, projektowej, produkcyjnej, utylizacyjnej, handlowej, programistycznej, chemicznej i branży automatyki przemysłowej.

W latach 2012-2016 odbyłem niestacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zakończyłem, broniąc rozprawę doktorską pod tytułem „Kaucja gwarancyjna w umowach o roboty budowlane”. W 2017 r. zdałem egzamin radcowski, zostałem wpisany na listę radców prawnych i rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego.

Czytaj więcej

Skontaktuj się