Sprawdzimy Twoją umowę . Sprawdź nas.

Opiniowanie umowy rozpoczynam od zebrania informacji o przedsięwzięciu realizowanym przez klienta. Informacje te zbierane są w oparciu o rozmowy lub korespondencję e-mail z klientem, w tym zadawanie klientowi pytań dotyczących różnych aspektów przedsięwzięcia, mogących mieć przełożenie na kwestie prawne. Dążę do zrozumienia istoty przedsięwzięcia, zdobycia wiedzy o tym, jak będzie ono realizowane, jakim nakładem pracy, w jakim czasie, z użyciem jakich zasobów osobowych i rzeczowych, jakie jest zaangażowanie kapitałowe klienta, poziom ryzyka i poziom rentowności. Wiedza ta pozwala, w sposób możliwie najpełniejszy, na stworzenie umowy zabezpieczającej nie tylko prawny interes klienta, ale również na takie dobranie rozwiązań prawnych, by umowa zabezpieczała również jego interes ekonomiczny.

Sprawdzone już ponad
0
umów
Ponad
0
zadowolonych klientów

Wypełnij formularz, oddzwonimy.


  Dla każdego kto:

  • otrzymał projekt umowy od swojego kontrahenta i chciałby dowiedzieć się, czy nie zagraża on jego interesowi prawnemu, a w razie gdyby tak było – chciałby wprowadzić stosowne zmiany do tego projektu;
  • otrzymał do podpisania umowę nienegocjowalną (adhezyjną) i przed jej zawarciem chciałby zrozumieć jej skutki prawne i konsekwencje poszczególnych zdarzeń, wynikające z tej umowy, a także dowiedzieć się, na które aspekty współpracy należy zwracać szczególną uwagę i jak postępować, by uniknąć negatywnych konsekwencji;
  • otrzymał od swojego kontrahenta projekt umowy z prośbą o naniesienie uwag lub poprawek.

  Wynagrodzenie za opiniowanie umowy wynosi nie mniej niż 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru dwa warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego klient może zdecydować się na niższe wynagrodzenie podstawowe, jednak w razie zmiany pierwotnie uzgodnionego zakresu prac nad opinią do projektu umowy naliczam wynagrodzenie dodatkowe za każdą czynność wykraczającą poza ten zakres. W ramach wariantu drugiego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności zmierzające do zaopiniowania umowy.

  +48 50 10 80 777

  michal(at)jusko.pl

  Wypełnij formularz, oddzwonimy.