Branża budowlana

Jako prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, posiadam doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z tej branży. Rozumiem potrzeby inwestorów, deweloperów, projektantów, wykonawców, podwykonawców itd.
Rozpoczęcie współpracy z moją kancelarią nie wymaga tłumaczenia mi wszystkich aspektów od podstaw, gdyż – oprócz znajomości przepisów i orzecznictwa – posiadam również wiedzę o organizacji i przygotowaniu budowy oraz o technologii robót w takim zakresie, w jakim potrzebuje jej prawnik budowlany. Dzięki temu jestem w stanie przełożyć argumenty wynikające z wiedzy technicznej, podnoszone przez moich klientów, na język zrozumiały dla sędziego (humanisty), a także stawiać i uzasadniać zarzuty pod adresem opinii biegłych, które nie są korzystne dla moim klientów.

Świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, uwzględniam uwarunkowania wynikające ze specyfiki procesu inwestycyjno-budowlanego, a także wymogi, które stawia prawo budowlane. Prawnik ma za zadanie zabezpieczenie interesu prawnego swojego klienta.

Uważam, że do wykonania tego zadania w przypadku przedsiębiorców z branży budowlanej w szczególności przydają się doświadczenie i wiedza z zakresu budownictwa, które jako radca prawny znający prawo budowlane i współpracujący wcześniej z przedsiębiorcami zajmującymi się budownictwem, posiadam. Realizacja przedsięwzięć budowlanych jest bowiem skomplikowana znacznie bardziej niż realizacja innego przeciętnego przedsięwzięcia.

Doświadczenie

Moje doświadczenie we współpracy z branżą budowlaną obejmuje między innymi sporządzanie, opiniowanie lub negocjowanie umów, przykładowo takich jak:

  1. umowy o generalne wykonawstwo obiektów budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego (np. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynki komercyjne), a także z zakresu kompleksowych remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej,
  2. umowa o generalne wykonawstwo rozbiórki hali produkcyjnej z zapleczem biurowym i magazynowym oraz makroniwelację terenu, a także umowy podwykonawcze w tym zakresie,
  3. umowy o podwykonawstwo w zakresie budowy kanalizacji i dróg w wybranych dzielnicach miasta powiatowego na terenie województwa śląskiego, odwodnienia i przebudowy określonego odcinku drogi krajowej, docieplenia i wytynkowania budynków, dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej do budynków komercyjnych lub mieszkaniowych wielorodzinnych, prac ziemnych i brukarskich, prac elektrycznych w obszarze przestrzeni miejskiej, wykonania posadzki przemysłowej, renowacji studni lub kolektorów kanalizacyjnych,
  4. umowy o prace projektowe obejmujące projekty budowlane, projekty wykonawcze lub dokumentację warsztatową, a także kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i dokumentację przetargową, które to prace projektowe dotyczyły zespołu budynków mieszkalnych, osiedla mieszkaniowego, hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym i biurowym, remontu budynku administracyjno-biurowego.