Branża programistyczna

Specyfika branży programistycznej sprawia, że przedmiot współpracy często nie bywa przez strony ściśle sprecyzowany, bowiem oczekiwania zamawiającego mogą zmieniać się w trakcie realizacji umowy. Rodzi to problemy związane przykładowo z rozliczeniem projektu (zmieszczeniem się w ustalonym budżecie), brakiem możliwości wykonania zadania w pierwotnie planowany sposób lub pierwotnie zakładanym terminie. W branży programistycznej wiele sporów udaje się rozwiązać w drodze negocjacji. Wymaga to jednak umiejętnego ich prowadzenia.

Prawnik, który zna nie tylko swój fach, ale także potrafi zrozumieć zagadnienia techniczne, jest w stanie trafnie dobierać argumenty i wnieść istotny wkład w rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym.

Doświadczenie

Moje doświadczenie w branży programistycznej obejmuje między innymi przygotowywanie umów licencyjnych (między innymi na oprogramowanie dotyczące zarządzania produkcją), udział w sporach dotyczących nienależytego wykonania zadań polegających na stworzeniu systemów informatycznych, a także doradztwo przy postępowaniach przetargowych dotyczących stworzenia oprogramowania w ramach zamówień publicznych.

Te doświadczenia sprawiają, że jestem w stanie sprostać potrzebom przedsiębiorców z branży programistycznej.