O mnie

radca prawny od prawa budowlanegoUrodziłem się w Katowicach w 1986 r. W latach 2005-2010 odbyłem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednocześnie ze studiami – od XII 2006 r. do XII 2007 r. – odbywałem praktyki w kancelarii radców prawnych w Gliwicach. Od I 2008 r. do IV 2011 r. pracowałem w tejże kancelarii na stanowisku asystenta prawnego.

Od V 2011 r., w różnych formach prawnych, współpracowałem – bezpośrednio lub w ramach kancelarii radców prawnych – z przedsiębiorcami z branży finansowej (w tym między innymi ze spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), budowlanej, projektowej, produkcyjnej, utylizacyjnej, handlowej, programistycznej, chemicznej i branży automatyki przemysłowej.

W latach 2012-2016 odbyłem niestacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zakończyłem, broniąc rozprawę doktorską pod tytułem „Kaucja gwarancyjna w umowach o roboty budowlane”. W 2017 r. zdałem egzamin radcowski, zostałem wpisany na listę radców prawnych i rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Chociaż jestem wyspecjalizowany jako radca prawny od prawa budowlanego, pracuję z przedstawicielami różnych branż.

Publikacje

Opublikowałem następujące artykuły w punktowanych naukowo czasopismach prawniczych:

  1. Problem oznaczenia pozwanego w postępowaniu dotyczącym weryfikacji zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, „Monitor Prawniczy” 2011/11,
  2. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej we współczesnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa 2012/2,
  3. Sposób reprezentacji spółki kapitałowej przez jednoosobowy zarząd, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/10,
  4. Zakres zastosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, „Monitor Prawniczy” 2017/2.